St. Xavier vs. Covington Catholic 5/3/06 - mwentzel